Thursday, 27 August 2015

Wees jy 'n ware vriend


Wees jy ‘n ware vriend


In Fokus:  Voordat jy vriende of vriendinne kan hê, moet jy éérs vir ander ‘n ware vriend wees.


Vandag se samelewing is so woes ingestel daarop om te ontvang en toe te sien dat alles waarop hulle geregtig is, hulle wel ontvang.  Almal staan op hulle regte en stel net eis op eis.  We demand!   Hulle mis nie ‘n kans om te kan vat van ander nie.

Met ware vriendskap is die heel belangrikste om presies ánders op te tree.  Vóórdat  jy eise stel en op jou regte staan, probeer van jóú kant af ‘n ware vriend wees.  Betroubare, opregte mense wat genuine care en mekaar deur dik en dun bystaan, is so verskriklik skaars.  Leë beloftes en leë woorde is aan die orde van die dag.  Dade van liefde en omgee wat harder praat as enige woorde is wat vandag nodig is in vriendskapsverhoudings!

Vriendskap is hárde werk en doelgerigte gee van jóúself.  Ja, jy kan kitskos-hoender en kitskos-hamburger kry.  Vir bykans enigiets is daar vandag ‘n quick-fix.  Jy kry egter nie plastic vriendskap nie.  Daar is ‘n spreekwoord wat sê voordat jy iemand anders as vriend of vriendin kan hê, moet jy sélf eers ‘n vriend of vriendin wees.  Dit beteken gee van jóúself, wees die mínste, réík uit na ander en jy sál geseën word met kosbare vriende en vriendinne.


In die Woord
Reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry.  -  Spreuke 27:9 


In die hart:
Here, maak my anders;  iemand wat géé eerder as neem.  Maak my ‘n wáre vriend in my vriendekring.


Johan Smith  :  Kuiertyd met  JESUS  :  Jesus se Seunskind @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!

Tuesday, 25 August 2015

Kies jou pelle versigtig


Kies jou pelle versigtig


In Fokus:  Die keuse van jou vriende en vriendinne het ‘n geweldige invloed op jou lewe.


Soos jy jou kinderskoene ontgroei en voortsnel deur jou jongmensjare na volwassenheid, is die rol van jou vriende en vriendinne baie belangrik.  In jou kinderjare het Pa en Ma die grootste rol gespeel.  Met jou uiteindelike groter independence luister jy veel eerder na die raad van jou pelle.  Juis daarom is die keuse van die regte vriende en vriendinne so verskriklik belangrik.  Ja, pasop, want verkeerde keuses op hierdie terrein van jou lewe kan jou van die wal in die sloot “help”.

Die Bybel gebruik ‘n kras woord as daarna verwys word dat maats jou kan breek.  Hoeveel jongmense word nie “gebreek” deur verkeerde vriende of vriendinne se invloed, raad en swak voorbeeld nie.  Diep binne-in jou besef jy dalk jy is besig om te mors met jou lewe, maar jy glo jy verdien nie beter as die pelle met wie jy jou tans ophou nie.  Onthou, hulle vryf op jou af.  Hulle plaas druk op jou om nes hulle te wees.

Wil nie nie vandag ‘n keuse doen om te breek met verkeerde vriende of vriendinne nie?  Erken dat hulle besig is om jou te breek.  Kies vriende en vriendinne aan wie jy kan bou en wat inbou in jou lewe.  Ja, kies vriende en vriendinne van wie Michael W. Smith sing: 


Friends are friends forever if the Lord is the Lord of them.


In die Woord:  Maats kan jou breek, maar daar kan ook ‘n vriend wees wat nader is as ‘n broer.  -  Spreuke 18:24


In die Hart:  Here, help my om vriende en vriendinne te kies wat ook vir U ken en liefhet.Johan Smith  :  Kuiertyd met Jesus


  :  Jesus se Seunskind @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!


Sunday, 23 August 2015

Weerbarstig en OpgeblaseWeerbarstig en Opgeblase


Lees:  Spreuke 22:1-6


Leer ‘n jongmens om die regte pad te kies, en wanneer hy eendag oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie.  -  Spr. 22:6


‘n Plaasseun gaan op die dorp skool.  Hy gaan huis toe vir die vakansies.  Sy ma sê: “Hans, neem die besem en vee vir my die stoep af.”  Daar was geen bediende nie en die ma en susters moes alles self doen.  Hy antwoord hooghartig:  “Waar het Ma gesien dat ‘n matriekseun nog stoepe afvee?”” en stap groot-meneer weg sonder om dit te doen.  Hans het gedink dat hy nou ‘iets’ is en die reg het om vir sy moeder ongehoorsaam te wees.  Hy het later tot bekering gekom en die woorde wat hy dáárdie dag vir sy ma gesê het, het by hom gebly en hom gegrief dwarsdeur sy lewe en hy was innig spyt daaroor.

Jy kan maar weet dat hoe hoër jy opklim op die leer van eer, hoe laer kan jy buk sonder om jou te verlaag.  Nederigheid is ‘n sierlike kroon selfs vir die hoogsgeplaaste in ‘n  land, en alleen hy of sy, wat geleer het om te dien, is werd om gedien te word!
Hierdie seun, wat geweier het om vir sy ma die stoep te vee, het dikwels in sy latere lewe gesê:  “Al dink jy dat jy baie slim is en ver bokant jou pa en ma geleerd is, gehoorsaam hulle tog, want in nege-en-negentig persent van die gevalle indien nie honderd nie, sal jy uitvind pa en ma was tóg reg en jý was verkeerd.”


MJ van Straten : Môredou


  :  Jesus se Seunskind @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!


Saturday, 15 August 2015

Miljoene aan sy kant

Miljuisend aan sy kant .........


...” ... (É)k kom na jou toe in die Naam van die ... Almagtige, die God van die linies ...” (1 Sam. 17:45)


Baie keer in die Bybel word die Here Jahwe Sibao genoem.  Dit beteken eintlik God van die leërskare.  God van die menigtes.  God van die linies.  Wat beteken dit?

Hierdie benaming van die Here sê vir ons dat God nóóit in die minderheid is nie.  Hy het nooit te min hande om Hom te help nie.  Hy staan nooit verleë omdat daar te min is om die werk te doen nie.  Nee, God is altyd in die meerderheid.  Miljoene der miljoene, miljuisende soos ons partymaal sê, engele dien Hom en staan gereed om sy bevele te gehoorsaam.  Hy het ook miljoene Christene wat Hy gered het.  Hulle behoort ook aan Hom.  Wat meer is, God kan sélfs óngelowiges ook gebruik om sy doel op aarde te bereik.  God is in behéér.  Hy is altyd in die meerderheid.

Ek en jy hoef nooit bang te wees dat God nie in staat is om te doen wat Hy sê nie.  Die meerderheid is aan sy kant.  Daarom is Hy altyd die wenner.


  God se engele het gereed gestaan om Jesus te verlos toe hulle Hom gevang het, maar God het dit nie toegelaat nie, terwille van my en jou!


Jan de Wet  :  Wandel met Jesus

  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!