Wednesday, 9 December 2015

HY verhef die minderwaardige uit die stof
Hy verhef die minderwaardige

uit die stof
,
die behoeftige

uit die ashoop!

Hy behandel hulle soos prinse


en laat hulle op ereplekke sit ...
1 Samuel 2:8 (Nuwe Lewende Vertaling)


No comments:

Post a Comment