Thursday, 17 September 2015
Is JY 'n moderne Nehemia??


Lees Nehemia 5: 1-4, 6, 7, 9, 10 - Ek was baie ontroerd.

Is jy ook ontroerd oor mense wat swaarkry, wat gebuk gaan onder 'n skuldelas. Baie mense wat hulle huis of besittings verpand het net om te oorleef. Hulle wat gebrek het aan kos en klere. Is jy ook gewillig om iets op te offer vir minderbevoorregte kinders? Mag jy nooit onder die verdrukkers van die armes getel word nie, maar vra vir die Here om jou lig te gee sodat jy, as jy groot is iets positiefs kan doen om hierdie mense te help oorleef, veral 'n bestaanbare verdienste of werk. Onder die Jode is daar byna geen armes nie. Die een help die ander en gou-gou is hulle weer oop die been en selfstandig. Mag die Heer ook vir jou gebruik om die reddingswerk van siel en liggaam te help vorlbring en uitbrei.
Here, Vriend van sondaars en armes, maak vir my soos 'n Nehemia, sterk van karakter, maar teer van hart en gee my wysheid om tot praktiese hulp te wees, al is dit met opoffering van my eie belange. Amen
Ekaart: Poppie Oosthuizen
Jesus se Seunskind @ Facebook
No comments:

Post a Comment